Kontakt

Członkini :

Social Media :

Witam Państwa serdecznie na stronie poświęconej mojemu dorobkowi naukowemu.

Pragnę zaprezentować Państwu przebieg swojej edukacji, publikacje wraz z recenzjami, pracę ze studentami, badania naukowe, a także przedstawić swój udział w konferencjach oraz funkcje pełnione w organizacjach i towarzystwach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Zapraszam także do współpracy w projektach dydaktycznych, naukowych i badawczych.

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP